Панчо Янчов Венев

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1300353710
Колегия: София
Адрес: 1408; област: София; община: Столична; град: гр. София; ул. "Йордан Йовков", бл. 9, вх. А, ап. 3
Телефон: (02) 8581356
Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 10.1.2001 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №23 / 21.12.2000 г.
Основание за първоначално вписване: Постановление на АС №5 / 21.12.2000 г.

Печат   Имейл