Пантелей Стефанов Сливков

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1800169010
Колегия: София
Адрес: 1000; област: София; община: Столична; град: София; ул. "Цар Асен" 2
Телефон: (02) 9810445
Статус: Отписан
Дата на първоначално вписване: 14.4.1993 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №6 / 17.3.1993 г.
Основание за първоначално вписване: Постановление на АС №21 / 17.3.1993 г.
Отписан: Отписан от Адвокатския съветпричина:молба от 01.07.2007 г.

Печат   Имейл