Панайот Тодоров Стойчев

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1000013810
Колегия: София
Адрес: 1000; област: София; община: Столична; град: София; бул. "Витоша" 1А, ет. 1, к-ра 167
Телефон: (02) 9880444
Статус: Отписан
Дата на първоначално вписване: 01.11.1989 г.
Основание за първоначално вписване: Протокол на ЦСА №10 / 22.9.1989 г.
Отписан: Отписан от Адвокатския съветпричина:смърт от 23.05.2006 г.

Печат   Имейл