Павлин Тенчов Сакаров

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1700242010
Колегия: София
Адрес: 1612; област: София; община: Столична; град: гр. София; ул. "Плиска" 1, вх. Е, ет. 2, ап. 113
Телефон: (02) 9545258
Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 03.10.2001 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №15 / 19.9.2001 г.
Основание за първоначално вписване: Постановление на АС №4 / 19.9.2001 г.

Печат   Имейл