Павлин Николаев Кирков

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1300175310
Колегия: София
Адрес: 1463; област: София; община: Столична; град: София; бул. "Христо Ботев" 10, ет. 2
Телефон: (02) 9526280
Факс: (02) 9526280
Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 25.3.1998 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №5 / 11.3.1998 г.
Основание за първоначално вписване: Постановление на АС №10 / 11.3.1998 г.

Печат   Имейл