Павлина Минчева Янкова

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1000368510
Колегия: София
Адрес: 1000; област: София; община: Столична; град: гр. София; ул. "Г. С. Раковски" 127, кантора 230
Телефон: (088) 8618996
Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 13.4.1994 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №6 / 23.3.1994 г.
Основание за първоначално вписване: Постановление на АС №18 / 23.3.1994 г.

Печат   Имейл