Павлина Иванова Кирцова

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1100480410
Колегия: София
Адрес: 1142; област: София; община: Столична; град: гр. София; ул. "Любен Каравелов" №7.
Телефон: (088) 9169883
Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 18.2.2010 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №1 / 19.1.2010 г.

Печат   Имейл