Павлина Анастасова Алексиева

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1300225010
Колегия: София
Адрес: 1000; област: София; община: Столична; град: гр. София; бул. "Витоша" 1А, Търг. дом, ет. 2, к-ра 264
Телефон: (0888) 231951
Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 23.6.1999 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №10 / 09.6.1999 г.
Основание за първоначално вписване: Постановление на АС №12 / 09.6.1999 г.

Печат   Имейл