Павел Найденов Павлов

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1400147810
Колегия: София
Адрес: 1408; област: София; община: Столична; град: гр. София; ул. "Михаил Буботинов", бл. 7, вх. А, ап. 1
Телефон: (02) 8514160
Факс: (02) 8514160
Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 05.4.2000 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №5 / 22.3.2000 г.
Основание за първоначално вписване: Постановление на АС №47 / 22.3.2000 г.

Печат   Имейл