Павел Маринов Иванов

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1200273010
Колегия: София
Адрес: 1407; област: София; община: Столична; град: гр. София; ул. "Русалийски проход" № 1, офис. 4.
Телефон: (0878) 523849
Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 30.10.2002 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №19 / 16.10.2002 г.
Основание за първоначално вписване: Постановление на АС №36 / 16.10.2002 г.
Наказание: Порицание наложено на 03.12.2008г.
Наказание: Порицание наложено на 16.02.2009г.

Печат   Имейл