Павел Кръстев Николов

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1000097110
Колегия: София
Адрес: 1000; област: София; община: Столична; град: гр. София; бул. "Витоша" 1А, Търг.дом, ет. 2, к-ра 248
Телефон: (02) 9816249
Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 18.6.1997 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №12 / 04.6.1997 г.
Основание за първоначално вписване: Постановление на АС №1 / 04.6.1997 г.

Печат   Имейл