Павел Крумов Стоименов

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1500292210
Колегия: София
Адрес: 1000; област: София; община: Столична; град: гр. София; бул. "Витоша" 1А, Търг. дом, ет. 1, к-ра 118
Телефон: (088) 7716276
Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 13.10.1993 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №19 / 29.9.1993 г.
Основание за първоначално вписване: Постановление на АС №1 / 29.9.1993 г.

Печат   Имейл