Павел Димитров Янакиев

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1700247310
Колегия: София
Адрес: 1000; област: София; община: Столична; град: гр. София; ул. "Христо Белчев” 21, кантора 107
Телефон: (02) 9806325
Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 21.12.2000 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №22 / 06.12.2000 г.
Основание за първоначално вписване: Постановление на АС №39 / 06.12.2000 г.

Печат   Имейл