Павел Георгиев Тинков

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1400439010
Колегия: София
Адрес: 1000; област: София-град; община: София-град; град: гр. София; ул. "Генерал Паренсов" № 39, ап. 5. Телефон: (088) 7615792

Статус: Лишен Неизбираем
Дата на първоначално вписване: 27.2.2008 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №3 / 12.2.2008 г.
Наказание: Порицание наложено на 17.06.2011г.
Наказание: Глоба, наложенa на 11.07.2011 г.,на основание чл.133, ал. 1 ЗА.
Наказание: Лишаване от право да бъде избиран в органите от 20.12.2011 г. до 20.12.2012 г.
Наказание: Лишаване от право да упражнява адвокатска професия от 12.10.2012 г. до 12.01.2013 г.

Печат   Имейл