Орлин Стоименов Мендов

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1000001110
Колегия: София
Адрес: 1142; област: София; община: Столична; град: София; бул. "Евлоги Георгиев" 99, ет. 2
Телефон: (02) 9878675
Статус: Отписан
Дата на първоначално вписване: 23.2.2005 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №3 / 08.2.2005 г.
Отписан: Отписан от Адвокатския съветпричина:молба от 30.09.2006 г.

Печат   Имейл