Орлин Николов Борисов

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1700535810
Колегия: София
Адрес: 1000; област: София; община: Столична; град: гр. София; ул. Проф. Христо Вакарелски 10, вх. А Телефон: (02) 9627757

Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 18.1.2012 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №4 / 28.2.2001 г.

Печат   Имейл