Орлин Александров Денков

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1100119310
Колегия: София
Адрес: 1000; област: София; община: Столична; град: гр. София; ул. "Алабин" №56, ет. 4, офис. 7.
Телефон: (02) 9802215
Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 15.8.1985 г.
Основание за първоначално вписване: Протокол на ЦСА №14 / 31.7.1985 г.
Основание за първоначално вписване: Заповед на министъра на правосъдието №03-1370 / 05.8.1985 г.

Печат   Имейл