Олга Славчева Шопова

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1700506010
Колегия: София
Адрес: 1000; област: София-град; община: София-град; град: гр. София; ул. "Алабин" № 48
Телефон: (02) 9335640
Факс: (02) 9335632
E-mail: o.shopovа@batkov.com
Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 24.1.2011 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №1 / 18.1.2011 г.

Печат   Имейл