fbpx

Олга Илияна Петрова Хълийн

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1200378710
Колегия: София
Адрес: 1142; област: София; община: Столична; град: гр. София; бул. "Васил Левски" №31, ет. 1.
Телефон: (02) 9805382
Факс: (02) 9805382
Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 26.5.1999 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №8 / 12.5.1999 г.
Основание за първоначално вписване: Постановление на АС №42 / 12.5.1999 г.