Огнян Константинов Костов

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1600197910
Колегия: София
Адрес: 1301; област: София; община: Столична; град: гр. София; ул. "Света софия" № 8, ет. 5, к. 9
Телефон: (0888) 410910
Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 22.5.2002 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №8 / 24.4.2002 г.
Основание за първоначално вписване: Постановление на АС №20 / 24.4.2002 г.

Печат   Имейл