Огнян Атанасов Бакалов

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1700028610
Колегия: София
Адрес: 1407; област: София; община: Столична; град: гр. София; кв. "Лозенец" , ул. "Бигла" №24, ет. 5, ап. 16.
Телефон: (0887) 567449
Факс: (02) 8732638
Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 08.4.1998 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №6 / 25.3.1998 г.
Основание за първоначално вписване: Постановление на АС №22 / 25.3.1998 г.

Печат   Имейл