Огнян Антонов Станков

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1600125910
Колегия: София
Адрес: 1164; област: София; община: Столична; град: гр. София; кв. Лозенец, ул. " Синчец" №10, офис. 1. Телефон: (088) 8802606
Факс: (02) 9806394

Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 17.11.1993 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №20 / 13.10.1993 г.
Основание за първоначално вписване: Постановление на АС №6 / 13.10.1993 г.

Печат   Имейл