Нора Чудомирова Добридолска

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1100301710
Колегия: София
Адрес: 1000; област: София; община: Столична; град: София; бул. "Патриарх Евтимий" 21Б
Телефон: (02) 9815750
Статус: Отписан
Дата на първоначално вписване: 14.5.2003 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №10 / 23.4.2003 г.
Основание за първоначално вписване: Постановление на АС №1 / 23.4.2003 г.
Отписан: Отписан от Адвокатския съветпричина:молба от 23.10.2006 г.

Печат   Имейл