Нора Наскова Стоянова

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1800489610
Колегия: София
Адрес: 1000; област: София-град; община: София-град; град: гр. София; ул. "Цар калоян" №6, х-л "Рила" , офис. 211. Телефон: (088) 5870744

Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 16.6.2010 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №9 / 08.6.2010 г.

Печат   Имейл