Нора Валентинова Аройо

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1000560610
Колегия: София
Адрес: 1404; област: София; община: Столична; град: гр. София; ул. "Кестенова гора" №12, ап. 1 Телефон: (088) 6215844
E-mail: nora.aroyо@gmail.com

Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 13.2.2013 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №3 / 22.1.2013 г.

Печат   Имейл