Нора Александрова Байчева

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1500455410
Колегия: София
Адрес: 1404; област: Софшия-град; община: Столична; град: гр. София; ж.к. "Гоце Делчев" , ул. "Луи Айер" , бл. 255, вх. "А" , ет. 6, ап. 17.
Телефон: (02) 8687972
Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 05.1.2009 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №20 / 16.12.2008 г.

Печат   Имейл