Нонка Владова Цолова

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1200030010
Колегия: София
Адрес: 1000; област: София; община: Столична; град: гр. София; ул. Нишава 106, ет. 2, ап. 8
Телефон: (0888) 555744
Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 08.4.1998 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №6 / 25.3.1998 г.
Основание за първоначално вписване: Постановление на АС №19 / 25.3.1998 г.

Печат   Имейл