Нина Николаева Минкова

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1100137910
Колегия: София
Адрес: 1000; област: София; община: Столична; град: гр. София; ул. "Г. С. Раковски" 127, ет. 3, офис 301
Телефон: (02) 9885061
Факс: (02) 9376862
Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 08.5.2002 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №8 / 24.4.2002 г.
Основание за първоначално вписване: Постановление на АС №22 / 24.4.2002 г.

Печат   Имейл