Нина Милкова Гевренова

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1400230210
Колегия: София
Адрес: 1000; област: София; община: Столична; град: гр. София; бул. Цариградско шосе 115И Телефон: (02) 9494775

Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 22.6.2000 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №13 / 08.6.2000 г.
Основание за първоначално вписване: Постановление на АС №21 / 08.6.2000 г.
Наказание: Порицание наложено на 17.06.2013г.

Печат   Имейл