Нина Маринова Манолова

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1200111410
Колегия: София
Адрес: 1000; област: София; община: Столична; град: гр. София; бул. "Витоша" № 10, ет. 2, ап. 7.
Телефон: (02) 9860874
Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 05.6.2002 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №11 / 22.5.2002 г.
Основание за първоначално вписване: Постановление на АС №22 / 22.5.2002 г.

Печат   Имейл