Николета Георгиева Илиева

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1000240010
Колегия: София
Адрес: 1000; област: София; община: Столична; град: София; ул. "Ангел Кънчев" 2
Телефон: (02) 9872057
Факс: (02) 9872057
Статус: Лишен
Дата на първоначално вписване: 15.10.2003 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №148 / 01.10.2003 г.
Основание за първоначално вписване: Постановление на АС №22 / 01.10.2003 г.
Наказание: Порицание наложено на 09.12.2008г.
Наказание: Порицание наложено на 15.01.2009г.
Наказание: Порицание наложено на 07.05.2009г.
Наказание: Глоба, наложенa на 07.05.2009 г.,на основание чл.133, ал. 1 ЗА.
Наказание: Порицание наложено на 16.02.2009г.
Наказание: Глоба, наложенa на 18.11.2009 г.,на основание чл.133, ал. 1 ЗА.
Наказание: Лишаване от право да упражнява адвокатска професия от 01.12.2009 г. до 01.03.2010 г.

Печат   Имейл