Никола Христов Йосифов

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1400152210
Колегия: София
Адрес: 1000; област: София; община: Столична; град: гр. София; бул. Витоша 1А, Търговски дом, ет. 3, кантора 345
Телефон: (02) 9898756
Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 17.4.1992 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №15 / 14.4.1992 г.

Печат   Имейл