Никола Съев Николов

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1800255910
Колегия: София
Адрес: 1582; област: София; община: Столична; град: София; ж.к. "Дружба-2", бл. 321, вх. 2, ап. 39
Телефон: (02) 9783939
Статус: Отписан
Дата на първоначално вписване: 23.6.1999 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №10 / 09.6.1999 г.
Основание за първоначално вписване: Постановление на АС №32 / 09.6.1999 г.
Отписан: Отписан от Адвокатския съветпричина:молба от 09.06.2008 г.

Печат   Имейл