Никола Петров Попов

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1800051310
Колегия: София
Адрес: 1301; област: София; община: Столична; град: гр. София; бул. "Христо Ботев" 48, ет. 5, ст. 502
Телефон: (02) 9812569
Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 31.3.1999 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №4 / 17.3.1999 г.
Основание за първоначално вписване: Постановление на АС №21 / 17.3.1999 г.

Печат   Имейл