Никола Николов Касабов

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1800543310
Колегия: София
Адрес: 1113; област: Софийска; община: Столична; град: гр. София; ул. "Чарлз Дарвин" № 25, бл. 2, вх. "А" , ет. 9, ап. 34 Телефон: (02) 8722287

Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 18.4.2012 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №10 / 27.3.2012 г.

Печат   Имейл