Никола Лазаров Горанов

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1800396610
Колегия: София
Адрес: 1606; област: София; община: Столична; град: София; бул. "Македония" 2
Телефон: (02) 9530325
Факс: (02) 9530325
Статус: Отписан Неизбираем
Дата на първоначално вписване: 22.11.1995 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №14 / 13.9.1995 г.
Основание за първоначално вписване: Постановление на АС №7 / 13.9.1995 г.
Наказание: Лишаване от право да бъде избиран в органите от 19.04.2007 г. до 19.04.2010 г.
Отписан: Отписан от Адвокатския съветпричина:смърт от 19.12.2007 г.

Печат   Имейл