Никола Иванов Рилски

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1500382910
Колегия: София
Адрес: 1000; област: София; община: Столична; град: София; ул. "Граф Игнатиев" 9, ет. 4, дясно
Телефон: (02) 9873018
Статус: Отписан
Дата на първоначално вписване: 23.4.1992 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №16 / 21.4.1992 г.
Отписан: Отписан от Адвокатския съветпричина:смърт от 07.11.2005 г.

Печат   Имейл