Никола Дончев Гогов

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1700540210
Колегия: София
Адрес: 1463; област: София; община: Столична; град: гр. София; ул. "Д-р Христо Стамболски" №3, ет. 3 Телефон: (02) 9549560

Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 29.2.2012 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №5 / 28.2.2012 г.

Печат   Имейл