Никола Димов Пейчев

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1000333010
Колегия: София
Адрес: 1612; област: София; община: Столична; град: София; ул. "Урвич" , бл. 129, вх. Б, ет. 8, ап. 54
Телефон: (02) 8590065
Статус: Отписан
Дата на първоначално вписване: 17.3.1993 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №30 / 24.11.1992 г.
Наказание: Порицание наложено на 08.12.2009г.
Наказание: Глоба, наложенa на 26.02.2010 г.,на основание чл.133, ал. 1 ЗА.
Отписан: Отписан от Адвокатския съветпричина:смърт от 22.02.2010 г.

Печат   Имейл