Никола Димитров Рангелов

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1800095010
Колегия: София
Адрес: 1784; област: София; община: Столична; град: гр. София; ж.к. "Младост-1", бл. 33, вх. 2, ет. 4, ап. 19
Телефон: (02) 8777587
Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 11.6.1993 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №11 / 26.5.1993 г.
Основание за първоначално вписване: Постановление на АС №8 / 26.5.1993 г.

Печат   Имейл