Никола Димитров Динчев

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1700150510
Колегия: София
Адрес: 1229; област: София; община: Столична; град: гр. София; ж.к. "Връбница-1", бл. 527, вх. З, ет. 8 , ап. 212
Телефон: (02) 9340381
Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 01.5.1994 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №7 / 13.4.1994 г.
Основание за първоначално вписване: Постановление на АС №21 / 13.4.1994 г.

Печат   Имейл