Никола Георгиев Топалов

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1500112010
Колегия: София
Адрес: 1000; област: София; община: Столична; град: гр. София; бул. "Витоша" 1А, Търг. дом, ет. 1, к-ра 149
Телефон:
Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 03.6.1970 г.
Основание за първоначално вписване: Заповед на министъра на правосъдието №17-V / 17.1.1970 г.

Печат   Имейл