Никола Георгиев Канин

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1000405410
Колегия: София
Адрес: 1000; област: София-град; община: София-град; град: гр. София; бул. "Витоша" № 1А, ет. 4
Телефон: (02) 9873089
Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 07.6.2006 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №1 / 05.2.1981 г.

Печат   Имейл