Никола Андреев Манев

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1900130510
Колегия: София
Адрес: 1784; област: София; община: Столична; град: София; ж.к. "Младост-1", бл. 39, вх. В, ет. 5, ап. 14
Телефон: (02) 777561
Статус: Отписан
Дата на първоначално вписване: 01.12.1999 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №16 / 17.11.1999 г.
Основание за първоначално вписване: Постановление на АС №19 / 17.11.1999 г.
Отписан: Отписан от Адвокатския съветпричина:молба от 01.01.2007 г.

Печат   Имейл