Николай Якимов Цеков

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1500388610
Колегия: София
Адрес: 1172; област: София; община: Столична; град: София; ж.к. "Дианабад" , бл. 39, вх. "И" , ап. 151.
Телефон: (02) 8629821
Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 09.10.1996 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №18 / 18.9.1996 г.
Основание за първоначално вписване: Постановление на АС №16 / 18.9.1996 г.
Наказание: Глоба, наложенa на 25.03.2009 г.,на основание чл.133, ал. 1 ЗА.

Печат   Имейл