Николай Христов Колчев

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1600108810
Колегия: София
Адрес: 2050; област: Софийска; община: Ихтиман; град: гр. Ихтиман; ул. "Иван Вазов" № 6, ет. 1
Телефон: (0893) 441566
Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 23.4.1997 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №8 / 09.4.1997 г.
Основание за първоначално вписване: Постановление на АС №5 / 09.4.1997 г.
Наказание: Порицание наложено на 07.08.2008г.

Печат   Имейл