Николай Стоянов Танков

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1600205810
Колегия: София
Адрес: 1124; област: София; община: Столична; град: гр. София; ул. "Ген. Паренсов" №28, ет. 1. Телефон: (0888) 209524

Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 23.6.1999 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №10 / 09.6.1999 г.
Основание за първоначално вписване: Постановление на АС №48 / 09.6.1999 г.

Печат   Имейл