Николай Стоянов Коев

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1700187910
Колегия: София
Адрес: 1000; област: София; община: Столична; град: гр. София; ул. "Три уши" 1, ет. 1
Телефон: (02) 8716345
Факс: (02) 8716345
Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 21.9.1994 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №16 / 20.9.1994 г.

Печат   Имейл