Николай Стоименов Бойков

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1800484310
Колегия: София
Адрес: 1700; област: София-град; община: Столична; град: гр. гр. София; кв. "Витоша" , ул. "Никола Недев" № 2, ап. 5.
Телефон: (089) 8416723
Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 31.3.2010 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №5 / 30.3.2010 г.

Печат   Имейл