Николай Панайотов Коларов

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1200546310
Колегия: София
Адрес: 1606; област: София; община: Столична; град: София; бул. "Прага" №2, ет. 2, ап. 6. Телефон: (02) 8529985

Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 06.6.2012 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №15 / 22.5.2012 г.

Печат   Имейл